BÜNTETŐJOG

védelem ellátása elsősorban költségvetési, gazdasági, vagyon elleni és közlekedési bűncselekmények esetén, teljeskörű sértetti képviselet

Ügyvédi Irodánk igen komoly, több évtizedes szakmai tapasztalatokkal bír a büntetőjog területén, Irodánk alapítója és jelenlegi vezetője is e szakterületre specializálódott. Számos kiemelkedő jelentőségű, nagy sajtónyilvánosságot eredményező büntetőügyben láttuk el sikeresen a védelem feladatait, melyekben többek között polgármesterek, politikusok és számos híres személyiség is a védenceink voltak.

Elsődlegesen költségvetési, gazdasági, vagyon elleni és közlekedési bűncselekmények kapcsán képviseljük Ügyfeleink érdekeit, az ügy nemzetközi vonatkozásai esetén külföldi partner irodák bevonásával.

Védői feladatokon túl, büntetőügyek sértettjei számára teljeskörű képviseletet látunk el a nyomozás megindításától az eljárás jogerős befejezéséig, valamint polgári jogi igényeik peres úton történő érvényesítését is vállaljuk, segítve az elszenvedett károk enyhítését, megtérülését.

Ügyvédi Irodánk  hosszú időn át az egyik vezető hazai pénzintézet sértetti képviselőjeként tevékenykedett, illetve több nagyvállalatot képviselt büntetőeljárások során és érvényesítette eredményesen vagyoni érdekeiket az ahhoz kapcsolódóan indított polgári perekben is.


KERESKEDELMI ÉS GAZDASÁGI JOG

befektetések, értékpapír- és ingatlanügyletek, csőd- és felszámolás, követeléskezelés, teljeskörű jogi képviselet peres és nemperes eljárásokban

Ügyvédi Irodánk nagy tapasztalatokkal rendelkezik a vagyon és követeléskezelés, az adósságrendezések területén szükséges jogi tevékenységekben, a lízing ügyletek, a szerencsejáték tevékenység, az építőipar, a környezetvédelem, az ingatlanfejlesztés, projektfinanszírozás által megkövetelt jogi tanácsadás és okiratszerkesztés terén.

Kollégáink tevékeny részt vállaltak több, nagy jelentoségű ingatlanfejlesztési projekt lebonyolításában, a szerződéses konstrukciók kidolgozásában, továbbá Ügyfeleink befektetései kapcsán az önkormányzatokkal és más közigazgatási szervekkel kötendő szerződésekkel, engedélyeztetési eljárásokkal kapcsolatos folyamatos tárgyalásokban is.

A felmerült jogviták rendezése során hasznos tanácsokkal láttuk el Ügyfeleinket és képviseltük érdekeitket polgári peres és nemperes eljárásokban egyaránt, melyek során számos győzelmet arattunk. A klasszikus gazdasági és polgári jogviták mellett képviseletet látunk el többek között választottbírósági eljárásokban, valamint közigazgatási és adóügyekben is.

Ügyvédi Irodánk ügyfelei között megtalálhatóak a gazdasági élet eltérő területeinek szereplői, különböző tevékenységeket végző hazai és külföldi vállalkozások is.


TÁRSASÁGI JOG 

céglapítás és módosítás, átalakulás, üzletrész-átruházás, megszüntetés

Ellátjuk mindazon jogi feladatokat, amelyek gazdasági társaságok vagy civil szervezetek megalapításakor és működtetésekor szükségesek, beleértve a szerződéses háttér és a szabályzatok kialakítását is.

Cégek alapításakor a hatályos jogszabályi környezetnek való megfelelés érdekében segítünk kiválasztani az Ügyfeleinknek legmegfelelőbb társasági formát.

Közreműködünk továbbá cégek felvásárlása, átalakulása során, valamint a társaságok megszüntetése esetén is a szükséges jogi teendők hatékony és gyors ellátásában.